اطلاعیه مهم! تغییر آدرس و شماره تلفن های دفتر تهران

از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۶ محل دفتر تهران شرکت مهندسی مغناطیس صنعت سپاهان به آدرس: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، برج کاوه، طبقه سوم، واحد ۷۶ تغییر یافته است. لذا خواهشمند است با روش های ذیل با ما در ارتباط باشید:

آدرس: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، برج کاوه، طبقه سوم، واحد ۷۶

تلفن های تماس:
۰۲۱۶۶۵۸۱۲۱۵
۰۲۱۶۶۵۸۲۳۲۱

فکس:
۰۲۱۶۶۵۸۳۲۸۵